Van beschermd natuurgebied tot idyllisch landschap

over de aansluiting op het groen lint rond Oostende

Pagina delen

De stad Oostende heeft grote plannen om het natuurgebied aan de duinen en het Duinenkerkje in zijn oorspronkelijke staat te herstellen. Het resultaat wordt een landschap met waterplassen, riet, biezen, en andere vormen van natuurlijke ontwikkeling. Schapen zullen het beschermde landschap door begrazing beheren en onderhouden.

 

Een stad leefbaar houden. Geen evidente oefening in tijden dat het bevolkingsaantal stijgt. Groene ruimtes vormen de sleutel. Met het Koningspark, het Maria Hendrikpark, het Leopoldpark en de hippodroom is Oostende al rijk voorzien. Maar de stad Oostende wil met het Groen Lint nog een stap verder gaan. Het stadsbestuur ontwikkelde in 2011 met Europese subsidies een visie rond groenzones in de rand van de stad.


Het Groen Lint geeft Oostende een uitgestrekte achtertuin. Het is een nieuwe publieke ruimte rond de badstad en verbindt het gekende kustfront met de verborgen randstedelijke gordel rond de stad. Van Raversijde, via het Krekengebied en De Zwaanhoek, tot de Spuikom, de Oosteroever en de zee. Vijftien bestaande groene ruimtes op de rand van de stad worden met elkaar verbonden met fiets- en voetgangerspaden. Zo ontstaat als het ware een kralensnoer, waarbij de kralen de openbare groene ruimtes zijn. Elk deelgebied heeft daarbij een eigen identiteit, gelinkt aan de specifieke natuurkenmerken van de omgeving.
 
Groene ruimtes vormen de sleutel om een stad leefbaar te houden.
Het natuurgebied aan het Duinenkerkje, vlakbij de duinen, vormt één van de sluitstukken in het Groen Lint. Het gebied wordt geen traditioneel park. De stad Oostende wil er het historisch weidelandschap herstellen en natte natuurontwikkeling stimuleren. Water is heel interessant en doet de biodiversiteit stijgen. Er werden boringen uitgevoerd, om na te gaan wat de grondwaterschommelingen zijn binnen de site. Op verschillende plaatsen zal er afgegraven worden, zodat het grondwater zichtbaar wordt. Zo ontstaan er natuurlijke waterplassen.


In de winter zullen de afgravingen vol water staan. In de zomer zal het iets droger zijn. Je kan het vergelijken met bepaalde plekken in het provinciaal domein Raversijde. Het grote voordeel is dat er hierdoor watervogels zullen aangetrokken worden, en er zich een interessante biodiversiteit ontwikkelt. Biezen, riet, orchideeën, en allerlei soorten oevervegetatie zullen zich er spontaan vestigen.


Met de plannen verwijst de stad Oostende naar het vroegere landschap, waarbij de site als schaapsdomein werd ingezet. Rond het Duinenkerkje is er momenteel al zo’n stukje natuurgebied dat door schapen beheerd wordt, als testcase voor het grotere geheel. Aan het Duinenkerkje werd inmiddels ook de oude omwalling rond de verdwenen pastorie weer uitgediept en het is de bedoeling om de oude kerkhofmuur te herconstrueren.
 
Het natuurgebied aan het Duinenkerkje vormt één van de sluitstukken aan het Groen Lint.
Het natuurgebied wordt toegankelijk voor het publiek via een natuurlijk wandelpad van de verkaveling tot aan de Dorpsstraat, tussen de schapen. Wandelaars nemen altijd de kortst mogelijk weg om van punt A naar punt B te gaan. Zo ontstaan een natuurlijke wandelpaden, vergelijkbaar met de ‘public footpaths’ of ‘rights of way’ in de Engelse landschappen. In dit natuurgebied probeert het stadsbestuur iets vergelijkbaars te realiseren. Voor de fietsers is er het vernieuwde fietspad langs de Dorpsstraat en het ter nieuwe Ter Streeppad langs het project Duinen Oostende.


Langs de Duinenstraat denkt het stadsbestuur na over het idee om op dezelfde hoogte een houten plateau te plaatsen die zweeft boven het natuurgebied en van waarop je een prachtig zicht op het landschap zal hebben. Hier zouden ook mogelijkheden zijn om picknicktafels te plaatsen. Langs de Dorpsstraat zijn er tevens plannen om een houten platform te realiseren, dat kan dienst doen voor openluchtactiviteiten. Kortom, een schitterend gebied die veel te bieden heeft de Oostendenaars en bewoners.

 

Tekst Dominique Jauquet.

woord_groenlint_onder1.jpg
woord_groenlint_onder2.jpg
woord_groenlint_onder3.jpg
woord_groenlint_onder4.jpg